Liên hệ shop qua www.dienthongminh.top

Địa chỉ: SN 73, Ql 51, Kp Kim Hải, P. Kim Dinh, Tp Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Số điện thoại: 058.780.7475