Sửa Lỗi Camera Đồng Trục Cho Khách Hàng #Shorts

Sửa Lỗi Camera Đồng Trục Cho Khách Hàng #Shorts

Hôm nay có một khách hàng có một yêu cầu sửa về camera. Camera của khách hàng không xem được hình ảnh và bị rất là nhiều lối khác.

Thì đội của chúng tôi đã tới đây để xem xét cho khách hàng xem coi là camera khách hàng nó bị gì.

Sau một thời gian xem xét tất cả mọi thứ thì camera của khách hàng đó là bị ba lỗi sau. Lỗi thứ nhất là bị đứt dây. Do không quấn băng keo kỹ. Lỗi thứ hai đó chính là hụt nguồn. Chúng tôi đã xem xét tất cả mọi thứ và cũng như là sửa hoàn thiện cho khách hàng. Bây giờ là khách hàng cũng như là đã xem được về cam camera của khách hàng rồi.

Các hình ảnh công trình có thể bạn quan tâm:

Các sản phẩm có thể bạn quan tâm:

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm:

Theo dõi Điện Thông Minh ở các mạng xã hội sau đây nhé:

✅ Điện Thông Minh: https://many.fan/dienthongminh
✅ Các công trình thi công ở đây: dienthongminh.top

Mua ở Điện Thông Minh : Uy Tín – Tận Tình – Khách Hàng Là Trung Tâm

Xem Thêm Các Sản Phẩm Khác Ở Đây Nhé:

THÊM NHẬN XÉT CỦA BẠN